Kalevassa 19.10 on julkaistu uutinen ”Biokaasulla kiertotalouteen”, jossa kerrotaan että biokaasun tuotantoa pyritään laajentamaan ja energiaa tehtäisiin teollisuuden omista jätteistä. Oulun kaupungille on myönnetty lausunto biokaasulaitoksen laajennusta varten. Tuotannon kapasiteettia on tarkoitus nostaa 19 000 tonnista 60 000 tonniin. Jätteet tuotantoa varten saadaan Oulun jätehuollon biojätteistä ja teollisuuden biohajoavista jakeista. Oulussa tuotettua biokaasua suunnitellaan myös liikennekäyttöön sekä Ouluun tullaan rakentamaan ainakin kaksi kaasutankkausasemaa. Tällä hetkellä Oulussa mädättämällä valmistettua raakakaasua käytetään mm. pesuloissa.

Tämä uutinen herättää paljon ajatuksia mm. siitä voidaanko biohajoavasta jätteestä todella luoda käyttökelpoista biokaasua. Mahdollistahan se on. Mielestäni on hyvä että biokaasulaitoksia laajennetaan ja rakennetaan lisää, Suomessa tällä hetkellä niitä on seitsemän. Koko Suomen talouden kannalta on hyvä että biokaasulaitoksia valmistetaan ja laajennetaan jotta se veisi mahdollisimman paljon kiertotaloutta eteenpäin. Biohajoaville jätteille saadaan käyttötarkoitus joka luo mahdollisuuden ekosysteemiin.