9.10 Kalevassa ilmestynyt uutinen käsitteli pakolaisten työllistymisen hyötyjä ja syitä miksi siihen pitäisi erityisesti panostaa. Uutisessa esiteltiin mm. Pakolaisten oman pääoman kasvattaminen ja parempi verkostoituminen suomalaisiin ja kulttuuriin 
Pitäisikö pakolaisten työllistymiseen siis panostaa? Ehdottomasti, mutta mielestäni asiaa ei ole pohdittu tarpeeksi työnantajien kannalta. Jo pelkästään natiivien suomalaisten voi olla vaikea päästä töihin ilman kunnollista koulutusta, niin puhumattakaan että henkilö jolla ei ole välttämättä koulutusta eikä tarvittavaa kielitaitoa voi osoittautua haasteelliseksi. Perehdyttäminen ja mahdollinen kielen opettaminen vie yritysten jo valmiiksi vähissä olevia resursseja. Tottakai jos edellämainitut asiat tulisivat esim. valtion puolesta en näe asiassa mitään ongelmaa.
Pakolaisten työllistyminen on tärkeää, sillä sitä kautta ehkäistään syrjäytymistä ja he pääsisivät myös sitä kautta helpommin osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Jos ja toivottavasti kun tämä hanke ottaa tuulta alleen voitaisiin vihdoin päästä heitä kohtaan olevasta "sossupummi" leimasta eroon. Mutta olisi myös erittäin tärkeää että asiaa pohdittaisiin yritystenkin kannalta.